top of page
Image by Jonathan Riley
InsertLogo.png

TM Minh Phương

Lĩnh vực:

Website:

SĐT:

Địa chỉ:

Gỗ và sản phẩm gỗ

0913 973 019

132/17/5, đường 3/2, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

Sản phẩm tiêu biểu

bottom of page