Image by Jonathan Riley
InsertLogo.png

CBTS-XNK Kiên Cường

Lĩnh vực:

Website:

SĐT:

Địa chỉ:

Nông lâm thủy hải sản

0909 963 556

Cảng cá Tắc Cậu, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

Sản phẩm tiêu biểu

Email: viettrade.biz@gmail.com

Website: www.viettrade.biz

Powered by venusa.us

  • LinkedIn
  • Facebook