top of page
Image by Jonathan Riley

Pucci Foods

Lĩnh vực:

Website:

SĐT:

Địa chỉ:

Bán buôn và Phân phối Thực phẩm

+1 510 300 6800

25447 Industrial Blvd, Hayward, CA 94545

Thủy hải sản

Sản phẩm tiêu biểu

InsertLogo.png

Frozen Halibut

InsertLogo.png

Frozen Oysters

InsertLogo.png

Frozen Barramundi Fillet

InsertLogo.png

Frozen Crawfish

bottom of page