Image by Jonathan Riley

Pucci Foods

Lĩnh vực:

Website:

SĐT:

Địa chỉ:

Bán buôn và Phân phối Thực phẩm

+1 510 300 6800

25447 Industrial Blvd, Hayward, CA 94545

Thủy hải sản

Sản phẩm tiêu biểu

InsertLogo.png

Frozen Halibut

InsertLogo.png

Frozen Oysters

InsertLogo.png

Frozen Barramundi Fillet

InsertLogo.png

Frozen Crawfish